ติดต่อเรา
ในปัจจุบันสังคมเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันหลายๆ คนมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กและ คนในครอบครัวมีความจำเป็นที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบ้าน ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่มีมาตรฐาน ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง อบอุ่น เอาใจใส่และสะดวกสบาย เพื่อความสบายใจของบุตรหลาน ที่ “ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม” เรามีทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมให้การดูแลคนที่คุณรัก ภายใต้การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ