ร่วมงานกับดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม


recruit

Ditsara Nursing Home

สนใจติดต่อ คุณอัญชลี 092-276-7123 ค่ะ

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพหลายอัตรา (เงินเดือนตามประสบการณ์)

และผู้ช่วยพยาบาล(NA)หลายอัตรา (การันตีรายได้มากกว่า 13,000บาทขึ้นไป)ลักษณะงาน

  1. ให้การดูแลผู้ป่วยครอบคลุมทั้ง 4 มิติ
  2. ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่นการทำแผล การให้ยา การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
  3. ฟิ้นฟูทางด้านร่างกาย และจิตใจเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง และในการทำกิจวัตรประจำวัน
  4. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความรู้ความสามารถในการทำงาน

ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ